Lokalizacja Mallstrada Świecie

Mallstrada Świecie powstaje przy Obwodnicy i ul. Wojska Polskiego.